דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז חיצוני מס' 16/17-מנהל הועדה לתכנון ולבניה

29/03/2017

 

תואר המשרה: מנהל הועדה לתכנון ולבניה.

 

היקף משרה: % 100 משרה 42.5  ש"ש.

 

דרגת המשרה: 38-42 מח"ר/מהנדסים

 

תיאור התפקיד

1. גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל יחידת

    ההנדסה המקומית.

 

2. ניהול של עבודת הוועדה ועובדיה.

 

3. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידת ההנדסה המקומית.

 

4. ניהול פעילות ישיבות הועדה, על פי הנדרש בחוק התכנון והבניה.

 

5. ניהול עבודת הוועדה ועובדיה:

    א. הטמעת תהליכי עבודה כמתחייב בתיקון 8.8 לחוק התכנון והבנייה  )הרפורמה בהליכי רישוי ובנייה.)

    ב. הובלת פרויקטים להתייעלות הוועדה, לרבות הטמעת נהלי עבודה, מערכות ממוחשבות

        ובניית בסיסי מידע.

    ג. ניהול שוטף של מצבת כוח האדם בוועדה.

    ד.גיוס כוח אדם לוועדה, לפי הצורך.

    ה.וידוא זרימת מידע בין העובדים.

    ו. פיתוח ההון האנושי בוועדה.

    ז. טיפול במכרזים, חוזים והתקשרויות.

 

6. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידת ההנדסה המקומית:

    א. וידוא עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק, באשר לקידום תכניות והיתרי בניה.

    ב. מעקב אחר יישום החלטות שהתקבלו בוועדה.

    ג. ניהול הקשר עם מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ועם כל גוף חיצוני אחר המעורב

        בעבודת הוועדה או יחידת ההנדסה.

    ד. ריכוז ומעקב אחר הטיפול בפניות הציבור ובתלונותיו.

    ה. בקרת תשומות ותפוקות של עובדי הוועדה, ודיווח למהנדס, ליו"ר הוועדה ולמנהל התכנון, ככל  

        שיידרש.

    ו. עדכון אתר האינטרנט של הוועדה המקומית או הרשות המקומית ככל שיש בכך צורך.

    ז. ניהול ובקרה של ספקי הועדה ויועציה החיצוניים.

 

7.  ניהול פעילות ישיבות הועדה על פי הנדרש בחוק התכנון והבניה:

     א. זימון חברי הוועדה ומוזמנים אחרים, לישיבותיה.

     ב. הפצת סדר היום של ישיבות הוועדה.

     ג. ארגון הישיבה והתנאים המתאימים לפתיחת הישיבה ולקיומה.

     ד. רישום פרוטוקול הדיון ומסמך ההחלטות שהתקבלו, וחתימתם )עם יושב הראש(.

     ה. פרסום הפרוטוקולים והחלטות הוועדה בדרכים ובלוחות הזמנים שנקבעו בחוק.

 

8. ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות מהנדס הועדה ומינהל תכנון.

 

דרישות תפקיד מיוחדות:

 

ýשפות בהתאם לצורך.

ýיישומי מחשב שליטה ביישומי  office

ýניהול תהליכים ארוכי טווח

ýארגון מידע וסדר

ýיסודיות

 

כפיפות:

כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הרשות.

 

דרישות המשרה

 

השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:

הנדסה, אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים,משפטים, מינהל ציבורי, קיימות, הנדסת תעשיה וניהול.

או:הנדסאי בניין רשום.

 

תינתן עדיפות לבעלי הכשרת מנהלי וועדות מקומיות בחסות מינהל התכנון.

 

ניסיון מקצועי:

 ýברשות מקומית ברמה ב' או ג':

· עבור מועמד בעל תואר אקדמי 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון

   ולבניה כלשהי.

· עבור מועמד בעל תעודת הנדסאי בניין.  שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית  

   לתכנון ובנייה כלשהי.

 

 

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה, טל' 08-8545671 או להוריד בקישור זה

 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 1.6.17 בשעות העבודה המקובלות.

 

 

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד