דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מפקח ופקיד רישוי עסקים - מכרז חיצוני 10/16

6/04/2016

מכרז חיצוני מס' 10/16 -מפקח ופקיד רישוי עסקים

 

תואר התפקיד: מפקח ופקיד רישוי עסקים.

 

היקף משרה: % 50   21.25 ש"ש.

 

דרוג: בהתאם לכישורי המועמד.

 

מתח דרגות: 9-7 בדרוג המתאים.

 

 

תאור המשרה ותחומי אחריות:

1.   מתן מידע מוקדם בנושאים ספציפיים בתחום רישוי העסקים.   

2.   מתן מידע כללי הנוגע להוראות ודרישות החוק, לרבות דרישות ותנאי גורמי הרישוי.

3.   מתן הסבר באשר לנוהלי הגשת הבקשה.

4.   קבלת בקשות לרישוי בצרוף תכניות העסק.

5.   בדיקת הבקשות עפ"י הנדרש בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).

6.   העברת הבקשות לגורמי הרישוי הרלוונטיים.

7.   מעקב אחר קבלת תשובות הגורמים, ריכוז התשובות וגיבוש המלצה באשר לאישור או דחיית הבקשה.

8.   בדיקת בקשות ותכניות במקום העסק.

9.   אימות תכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק.

10. בדיקת תשתיות סניטריות וסביבתיות והתאמתן לדרישות החוק והתקנות.

11. אישור או פסילת התכנית המוגשת והבקשה לרשיון.

12. ממליץ על תנאים מוקדמים וחוות דעת מקדמיות לפני מתן רשיון.

13. ניהול מעקב קבוע על המצב התברואי בעסקים, לרבות ביצוע אכיפת שטח ופיקוח על הנושא.

14. כפיפות למנהל היחידה מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים. 

 

 

דרישות המשרה:

1.   בעל מקצוע מוסמך בהתאם לסעיף 1 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000.

2.   ידיעת הוראות חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, וחוקי העזר העירוניים.

3.   הנדסאי סביבה או תברואן מוסמך והכשרה משלימה בתחום רישוי עסקים מטעם מוסד מוסמך או

      אקדמאי בתחומי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי החיים מדעי הסביבה, או גאוגרפיה עם הכשרה משלימה

      בתחום רישוי עסקים מטעם מוסד מוסמך.

 

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה, טל' 08-8545671 או להוריד מקישור זה.

 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 1/5/16 בשעות העבודה המקובלות.                                                                                                            

 

 

                                 דרור אהרון

 

                               ראש המועצה

 

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד