דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מבקר פנים

מבקרת המועצה: שרה שניר

כתובת: רח' הרצל 6

מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה

טל': 08-8545663

פקס': 08-8545602

דוא"ל: sara.snir@gmail.com

 


 

מבקר המועצה פועל מכח צו המועצות המקומיות, המגדיר את תפקידיו ודרכי פעולתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין ובימי מי שמוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת נקבעים על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת ועדת הביקורת.

 

דו"ח המבקר מוגש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת. לאחר שוועדת הביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש המועצה והגישה את סיכומיה והצעותיה יאושר הדו"ח ע"י מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין, לאחר דיון בהצעות ובסיכומי הוועדה.

 

עבודת הביקורת נחלקת לשניים:-

  1. ביקורת בזמן אמת – בכל ישיבה, בכל דיון ובכל עת וצורך מביעה הביקורת את דעתה ומתריעה, על מנת למנוע טעות או מעשה בלתי חוקי או בלתי תקין. כן נוטלת הביקורת חלק בתהליך הבקרה הניהולית שמטרתה לבחון את יישום החוקים, התקנות והנוהלים של הארגון על ידי עובדיו ונותני השירותים בזמן אמת וזאת על מנת למנוע השתת עלויות בלתי הכרחיות ובלתי צפויות על הרשות ולצמצם את הסיכונים ליצירת כשלים.
  2. ביקורת של יחידה במועצה, של פעולה מסוימת, או של ישות חיצונית שעל פי החוק מבקר הרשות מוסמך לבקרה. ביקורת זו מטרתה לבחון את הפעילויות השונות, תקינותן, יעילותן, התועלת המופקת מהן והאם עצם ביצוען ואופן ביצוען משקפים את החלטות המועצה ויעדיה. מטרתה להפיק את הלקחים וליישמם, ועל ידי כך לשפר את הביצועים בעתיד.
עבור לתוכן העמוד